Forsiden til Norsk Schapendoesklubb
    PRA-testing
    Møteplan
    Klubbens Avlsråd trenger flere medlemmer.  Kontakt oss
    Bli medlem
    Kontakt oss

 
 Du er her:  Forsiden : Avl og oppdrett : Avlsrådet : PRA-testing

PRA-testing

DNA-Test - gPra

Vi er så heldige at vi kan DNA-teste våre hunder for PRA som er en arvelige øyensykdom. Denne sykdommen utvikler seg etter hvert til total blindhet og kan ikke behandles.

Det var Ruhr-Universitet i Bochum, Tyskland som forsket på vår rase og fant frem til sykdomsgenet.

Ruhr-Universitet, Bochum tester fortsatt våre hunder og har i tillegg forpliktet seg til å samarbeide med klubbene i Europa slik at testresultatene sendes hver måned til en representant i Nederland som igjen sender ut til alle medlemsklubbene.

Det finnes nå flere kommersielle laboratorier som har hentet ut forskningsresultatene og tester schapendoes for gPra. Problemet her er at disse ikke er villige til å dele testresultatene med andre enn eierne av hundene, de ønsker altså ikke noe samarbeid med raseklubbene.

Vi vil derfor oppfordre til at alle som skal DNA-teste hundene sine for gPra å fortsette å bruke Bochum-universitet.

Prøvene må sendes inn av veterinær. Du finner skjema på klubbens hjemmeside – dette skal følge prøvene sammen med hundens registreringsbevis.

Du kan også få registrert testresultatet i NKK´s Dogweb. Her går du inn på “Min side” - NKK og printer ut skjema . Dette tar du også med til veterinæren for underskrift og stempel. Så beholder du dette skjemaet selv og når du får prøvesvaret fra Bochum sender du dette sammen med Dogweb skjemaet til NKK for registrering.


På nettsidene til International Schapendoes Federation finner du mer informasjon, og skjema for bestilling av "Molecular Genetic Diagnostics of gPRA".

 
 Gå til forsiden
Norsk Schapendoesklubb, Holmenveien 22 G, 0374  Oslo - kontakt oss - Telefon 48171210
© 2018  Din Dataløsning EPS | Firmawebben | Rasehund   -  logg inn   -  Webmail