Forsiden til Norsk Schapendoesklubb
    Klubbens historie
    Styret og komitèer
    Distriktskontakter
    Lover og retningslinjer
    Strategidokument
    Kontakt oss
    Bli medlem
    Årsmøte
    Informasjon fra interimstyret
    Butikken
    SchapendoesPosten
    Følg oss på Facebook  Kontakt oss
    Bli medlem
    Kontakt oss

 
 Du er her:  Forsiden : Klubben : Styret og komitèer

Styret og komitèer 2017

Styret
endret 10.10.18
Leder trukket seg fra vervet
Nestleder  
Styremedlem-  
Styremedlem trukket seg fra vervet
Styremedlem trukket seg fra vervet
Varamedlem  
Varamedlem   

Interimsstyre

Inger Anette Backer
Jonny Ingjer
​Wenche Skår-Ekse
Avlsrådet
Leder trukket seg fra vervet
Medlem
 

trukket seg fra vervet

 


 

Aktivitetskomitèen  
 

Berit Strand Larsen
Inger Eline Hyni 

trukket seg fra vervet
Mårten Varga

 

Gjeterhundkomiteen  
Leder
Medlem
Medlem
trukket seg fra vervet
trukket seg fra vervet
 
 
Utstillingskomitèen
Medlem  Gry Bognæs
Medlem trukket seg fra vervet
Medlem                       
                          
Valgkomitèen
Leder trukket seg fra vervet
Medlem trukket seg fra vervet
Medlem  
Vara trukket seg fra vervet 
   
Redaktør  
Webmaster Styret
Revisor trukket seg fra vervet
Revisor (vara) trukket seg fra vervet
   
Valpeformidler trukket seg fra vervet
Kasserer  trukket seg fra vervet
Medlemskontakt trukket seg fra vervet
 
 
 

 

 

 
 Gå til forsiden
Norsk Schapendoesklubb,   - kontakt oss
© 2018  Din Dataløsning EPS | Firmawebben | Rasehund   -  logg inn   -  Webmail