Forsiden til Norsk Schapendoesklubb
    Klubbens historie
    Styret og komitèer
    Distriktskontakter
    Lover og retningslinjer
    Strategidokument
    Kontakt oss
    Bli medlem
    Årsmøte
    Informasjon fra styret
    Butikken
    SchapendoesPosten
    Følg oss på Facebook  Kontakt oss
    Bli medlem
    Kontakt oss

 
 Du er her:  Forsiden : Klubben : Informasjon fra styret

Informasjon fra styret

11.12.2018 : Høringsfristen i forbindelse med avlsreglene er utsatt til mandag 4.februar 2019. Det vil bli avholdt et oppdrettermøte i ca midten av januar, der dette blir eneste tema. Vi kommer tilbake med eksakt tid og sted.
Informasjon fra Ekstraordinært årsmøte 07.10.2018

Kjære medlemmer.
Det ble i helgen avholdt ekstraordinært årsmøte, og innsendt mistillitsforslag ble vedtatt. I prosessen frem til dette møtet har flere av styrets medlemmer og komiteer trukket seg, og de gjenværende styremedlemmer går ut av sine verv som et resultat av vedtaket. Revisor trakk seg tidligere i høst og valgkomite trakk seg fra sine verv under gårsdagens møte.
Det er også redusert representasjon i ulike komiteer. Avlsrådet er uten medlemmer, da de to siste medlemmene trakk seg dagen før ekstraordinært årsmøte.
Konsekvensen er at klubben nå er uten et fungerende styre, men det ble valgt et interimsstyre bestående av:
Inger Anette Backer
Jonny Ingjer
Wenche Skår-Ekse
Interimsstyret skal sørge for at de administrative forpliktelsene i klubben ivaretas, men har ikke beslutningsmyndighet på vegne av klubben.
Den ellers viktigste oppgaven til interimsstyret er å sørge for at det gjennomføres valg av nytt styre. Dette vil gjøres på et ekstraordinært årsmøte, innen 8 uker. Vi har som mål at dette gjennomføres så raskt som mulig, og innkalling vil komme senest 2 uker før fastsatt dato.
Ekstraordinært årsmøte 07/10/2018 valgte interimsstyrets medlemmer til valgkomite, og vi vil nå starte arbeidet med å finne egnede kandidater som kan legge gamle konflikter bak seg, og sikre en positiv utvikling for klubben og dens medlemmer.
Det var en felles oppfatning på årsmøtet om at klubben må se fremover, og at det er nødvendig og finne et styre som kan være samlende for ALLE medlemmene. Gamle konflikter skal “parkeres”, og det er på tide å rette blikket fremover.
Vi ber om at dere tenker gjennom om dere selv kunne tenke dere å stille opp i et av de mange vervene som nå skal fylles, eller om dere har forslag til kandidater som kan være aktuelle. Målet bør være at begge “grupperinger” er representert, og at dette gir en frisk start på noe som blir positivt.
Ta gjerne kontakt med oss hvis dere trenger mer informasjon om de ulike vervene eller andre forhold rundt klubbens situasjon. E-postadressen er post@schapendoes.no.
Med vennlig hilsen
Interimsstyret
(og valgkomite)

 

 
 Gå til forsiden
Norsk Schapendoesklubb,   - kontakt oss
© 2018  Din Dataløsning EPS | Firmawebben | Rasehund   -  logg inn   -  Webmail