Forsiden til Norsk Schapendoesklubb
    PRA-testing
    Mulighet for DNA-testing
    Forskning vedrørende leverenzymaktivitet
    HD
    AD
    Øyelysninger  Kontakt oss
    Bli medlem
    Kontakt oss

 
 Du er her:  Forsiden : Avl og oppdrett : Helse : Forskning vedrørende leverenzymaktivitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Institutt for sports- og familiedyrmedisin


Forskning vedrørende leverenzym- aktivitet hos friske Schapendoes

Vi er tre sisteårs veterinærstudenter på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet som arbeider med en fordypningsoppgave om schapendoes. Vi ønsker å undersøke leverenzymer i blodet til friske schapendoes. Avvik på leverparametere* er hos andre hunderaser forbundet med leversykdom. Fra før er det kjent at det finnes flere tilfeller der tilsynelatende friske schapendoes uten tegn til leversykdom har hatt prøveresultater mange ganger høyere enn det man vil finne hos normale friske individer. Dette har imidlertid ikke blitt vitenskapelig beskrevet. Vi ønsker å undersøke om, og eventuelt i hvor stor grad det forekommer at friske schapendoes har leverenzymverdier som avviker fra det som er etablert som normale verdier.

Per dags dato er det ikke normalt utbredt kunnskap blant veterinærer at schapendoes kan ha sterkt avvikende leverenzymprøver, uten at dette er assosiert med leversykdom. Ved å frembringe vitenskapelig dokumentasjon på at dette er tilfellet, vil veterinærer være bedre rustet i møte med rasen, og man vil kunne avverge unødvendige behandlinger. Prosjektet kan bedre kunnskap om schapendoes og deres helse, samt bidra til nye retningslinjer ved behandling av schapendoes, spesielt med tanke på å unngå unødige undersøkelse og behandling. Dette vil komme hundene til gode! For å få en så god beskrivelse av fenomenet som mulig, er det ønskelig at så mange som mulig vil delta i denne studien.

Dersom du er interessert i å være med i denne studien, vil vi tilby en gratis klinisk undersøkelse av hunden din, samt en gratis blodprøve. Vi vil med den kliniske undersøkelsen se etter generelle sykdomstegn hos hunden din, for å forsikre oss om at den er frisk. Vi vil så ta en blodprøve, som vil gå til biokjemianalyse. Dersom vi under den kliniske undersøkelsen eller i prøveresultatene gjør funn som peker i retning av sykdom hos hunden din, så vil du bli informert om dette, såfremt du ønsker det. All informasjon som vedrører deg og hunden din vil bli behandlet med full konfidensialitet.

Dersom dette er noe du kunne tenke deg å være en del av, så har vi følgende kriterier:

  • -  Hunden din er registrert i NKK (Norsk Kennel Klubb)

  • -  Hunden din ikke er drektig.

  • -  Hunden din er frisk. Har den blitt medisinert de siste tre månedene, så må

    dette spesifiseres.

 

 

Slik kan hunden din bli med i undersøkelsen:

Vi vil være på ulike hundearrangementer der schapendoes deltar, samt ha åpne kvelder på NMBUs smådyrsklinikk på Adamstuen i Oslo. Dato og tidspunkt vil bli annonsert på Norsk Schapendoesklubbs hjemmesider, samt facebooksider for schapendoes. Ønsker du å få tilsendt informasjon per post/e-post om hvor og når vi tar blodprøver, kan du ta kontakt med Tuva Onarheim (se for kontakt).

For deltakelse i vår undersøkelse må du svare på en spørreundersøkelse om din hunds helse. Dette kan gjøres i forkant eller eventuelt samtidig som din hund undersøkes av oss. Ønsker du å motta spørreundersøkelsen, ta kontakt med Tuva Onarheim (se for kontakt). Skjemaet kan også lastes ned fra Norsk Schapendoesklubbs hjemmesider.

Hvis du har lyst til å delta med hunden din, men ikke har anledning til å møte oss, se eget skriv på Norsk Schapendoesklubbs hjemmeside.

Din deltakelse vil komme hunder, eiere, oppdrettere og veterinærer til gode!

*Hva er leverparametere?

I blod kan man måle spesifikke forbindelser som kan knyttes til leveren og leverens funksjon. Disse forbindelsene kan man benytte se av for å vurdere leverens helsestatus. Noen av disse forbindelsene er enzymer som heter AST (aspartate transaminase), ALT (alanine transaminase), GD (glutamatdehydrogenase), AP (alkalisk fosfatase) og GGT (gamma-glutamyl transferase). Disse enzymene er normalt i leverens celler, og man vil derfor vanligvis ikke finne høye nivåer av disse i blod. Høye nivåer av disse enzymene tyder derimot på at leverens celler er skadet slik at disse enzymene kommer ut i blodet.

Andre forbindelser som kan si oss noe om leverens status er total protein, albumin, globulin og total bilirubin. Disse forbindelsene kan si oss noe om leverens funksjonsnivå, altså om leveren gjør de oppgavene den skal. Avvik i nivåene på disse forbindelsene forteller oss at leveren ikke fungerer optimalt.

Hos schapendoes er det indikasjoner på at noen individer kan ha veldig forhøyede nivåer av enzymene ALT og/eller AST, men uten at vi finner avvik på resterende leverparametere. Dette er unormalt, da slike nivåer som er beskrevet skulle indikere ødeleggelse av leverceller, noe som vil si at også leverens funksjon skulle vært påvirket. Dette har ikke blitt beskrevet i litteraturen før, og vi vet heller ikke hva dette kommer av.
 

For kontakt:

Mail: tuva.onarheim@nmbu.no Tlf: 93839123

Ta gjerne kontakt helt uforpliktet om du har noen spørsmål!

Med vennlig hilsen
Tuva Onarheim, Simon Enge Elboth, Tone Cecilie Haugerudbraaten,

Ellen Skancke (veileder) Førsteamanuensis
Institutt for Sports- og Familiedyrmedisin NMBU Veterinærhøgskolen (+47 67 23 00 00)

Stein Istre Thoresen (veileder) Professor,
Institutt for Basalfag og Akvatisk medisin NMBU Veterinærhøgskolen (+47 67 23 00 00) 

Vedlegg:


Trykk her for å komme til spørre- og samtykkeskjema 

Trykk her for å komme til informasjonsskriv som kan medbringes til egen veterinær 


 

 
 Gå til forsiden
Norsk Schapendoesklubb,   - kontakt oss
© 2019  Din Dataløsning EPS | Firmawebben | Rasehund   -  logg inn   -  Webmail